Naziv projekta:»OKUS NARAVE«

Povzetek:Podjetje Rudra Simha d.o.o., so.p. je na razpisu za Podukrep 16.9 kandidiralo s projektom za poskusno izvedbo aktivnosti s področja izobraževanja o okolju in hrani, s ciljem diverzifikacije kmetijskih dejavnosti, kar bo prispevalo k ustvarjanju novih prihodkov za kmetije. V okviru projektnih aktivnosti bomo udeležence ozaveščali in izobraževali o zdravem načinu prehranjevanja in pripravi hrane ter o pomenu skrbi za okolje. S projektom želimo povečati tudi usposobljenost kmetij ter spodbuditi njihov trajnostni razvoj in medgeneracijsko sodelovanje (izmenjava znanj in izkušenj).

Cilji projekta:

 • Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti
 • Izvedba izobraževanj oz. delavnic s področja hrane in okolja
 • Povečanje usposobljenosti članov kmetije
 • Medgeneracijsko sodelovanje
 • Razširjanje rezultatov projekta
 • Evalvacija projekta

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Izvedba praktičnih delavnic oz. izobraževanj s področja hrane in okolja na hribovski kmetiji na Zaplani
 • Pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti
 • Opravljanje dopolnilne dejavnosti
 • Priprava in izvedba usposabljanja članov partnerstva (kmetije)
 • Vključitev oseb od 15 do 65 let in starejših od 65 let v izobraževanja oz. delavnice
 • Razširjanje rezultatov projekta z uporabo 5 ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev
 • Izvedba evalvacije projekta s strani zunanjega izvajalca (preučitev možnosti za izvajanje aktivnosti projekta kot dopolnilnih dejavnosti na kmetiji)

Pričakovani rezultati:

 • Izvedena izobraževanja oz. delavnice (vključene različne ciljne skupine)
 • Večja usposobljenost članov kmetije
 • Pridobljeno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti
 • Ustvarjen prihodek iz dopolnilne dejavnosti
 • Razširjeni rezultati projekta
 • Izvedena evalvacija projekt

Doseženi rezultati:

 • Organizirali smo dve delavnici – izobraževanji s področja hrane in okolja, in sicer v drugi polovici leta 2019 in 2020, na katerih smo spodbujali medgeneracijsko sodelovanje, saj so na njih sodelovali predstavniki in predstavnice dveh starostnih skupin (od 15 do vključno 65 let in starejši od 65 let), druženje ter izmenjavo izkušenj in znanj med mlajšimi in starejšimi generacijami.
  Na delavnicah so udeleženci spoznali, kakšna so načela zdravega prehranjevanja v določenih letnih časih (tudi po zakonitostih ajurvede) ter kako lahko z darovi, ki nam jih v določenem času ponuja narava, poskrbimo za svoje zdravje in si pripravimo preproste okusne in hranljive brezmesne obroke. Pridobljeno znanje udeleženci lahko uporabijo v svojem vsakdanjem življenju in ga tudi delijo naprej med svojimi družinskimi člani, prijatelji, znanci.
  Da je zanimanje za dodatne aktivnosti na kmetiji (izobraževanje, pikniki, delavnice, idr.) veliko, še posebej če se izvajajo na prostem, v naravnem okolju, se je pokazalo tudi na poskusnih dveh delavnicah – pikniku poleti 2019 in 2020. Takšen način izvajanja aktivnosti je ob upoštevanju vseh varnostnih standardov in ukrepov še posebej prikladen v trenutni zdravstveni situaciji.
 • Izvedeno je bilo usposabljanje nosilca kmetije Zaplana 1890 s področja izobraževanja o okolju in hrani, ki mu omogoča vpeljavo in izvajanje novih dejavnosti v okviru njegove kmetije ter s tem ustvarjanje dodatnih prihodkov, kar spodbuja razvoj kmetije pa tudi širše okolice.
 • Za potrebe izvajanja novih dejavnosti je nosilec kmetije Zaplana 1890 pridobil tudi dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (oddajanje prostora za piknike), v okviru katere je že ustvaril dodatni prihodek.
 • Ob zaključku projekta je izvedena tudi njegova evalvacija, s preučitvijo možnosti za izvajanje aktivnosti projekta kot dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ter razširjanje doseženih rezultatov z uporabo različnih komunikacijskih sredstev (npr. časopis, splet, družbena omrežja, navadna in elektronska pošta).

Objave o projektu:

Obdobje izvajanja projekta:
26.3.2019 – 26.9.2021

Prejemnik podpore: Rudra Simha d.o.o., so.p., Ljubljana

Celoten projekt je sofinanciran s strani MKGP/AKTRP in EU v okviru javnega razpisa PRP 2014-2020: Podukrep 16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani (2017).

Več o EKSRP na http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htmin PRP na www.program-podezelja.si/