Naziv projekta:»OKUS NARAVE«

Povzetek:Podjetje Rudra Simha d.o.o., so.p. je na razpisu za Podukrep 16.9 kandidiralo s projektom za poskusno izvedbo aktivnosti s področja izobraževanja o okolju in hrani, s ciljem diverzifikacije kmetijskih dejavnosti, kar bo prispevalo k ustvarjanju novih prihodkov za kmetije. V okviru projektnih aktivnosti bomo udeležence ozaveščali in izobraževali o zdravem načinu prehranjevanja in pripravi hrane ter o pomenu skrbi za okolje. S projektom želimo povečati tudi usposobljenost kmetij ter spodbuditi njihov trajnostni razvoj in medgeneracijsko sodelovanje (izmenjava znanj in izkušenj).

Cilji projekta:

 • Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti
 • Izvedba izobraževanj oz. delavnic s področja hrane in okolja
 • Povečanje usposobljenosti članov kmetije
 • Medgeneracijsko sodelovanje
 • Razširjanje rezultatov projekta
 • Evalvacija projekta

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Izvedba praktičnih delavnic oz. izobraževanj s področja hrane in okolja na hribovski kmetiji na Zaplani
 • Pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti
 • Opravljanje dopolnilne dejavnosti
 • Priprava in izvedba usposabljanja članov partnerstva (kmetije)
 • Vključitev oseb od 15 do 65 let in starejših od 65 let v izobraževanja oz. delavnice
 • Razširjanje rezultatov projekta z uporabo 5 ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev
 • Izvedba evalvacije projekta s strani zunanjega izvajalca (preučitev možnosti za izvajanje aktivnosti projekta kot dopolnilnih dejavnosti na kmetiji)

Pričakovani rezultati:

 • Izvedena izobraževanja oz. delavnice (vključene različne ciljne skupine)
 • Večja usposobljenost članov kmetije
 • Pridobljeno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti
 • Ustvarjen prihodek iz dopolnilne dejavnosti
 • Razširjeni rezultati projekta
 • Izvedena evalvacija projekt

Prejemnik podpore: Rudra Simha d.o.o., so.p., Ljubljana

Celoten projekt je sofinanciran s strani MKGP/AKTRP in EU v okviru javnega razpisa PRP 2014-2020: Podukrep 16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani (2017).

Več o EKSRP na http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htmin PRP na www.program-podezelja.si/